top of page

Welkom op de website van Mind4Mind

 

Mind4Mind is een groepspraktijk die gevormd is uit Psy4, Praktijk Kurt en PSZ Psychologie en biedt behandeling in het Nederlands, Turks en Engels.


Een kinder- en jeugdpsychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd tot psychiater met als subspecialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier kunt u meer lezen over psychiatrie in het algemeen.

"De psychiatrie is het medisch specialisme dat in diagnostisch en therapeutisch opzicht somatische, psychologische en sociale benaderingen integreert bij de zorg om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het individu " (uit: Profielschets Psychiater).


Een psychotherapeut is een psycholoog of orthopedagoog die zich gespecialiseerd heeft. Zij werkt klacht- en/of persoonsgericht. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. De therapeutische relatie staat centraal. De psychotherapeut biedt u een effectieve evidence based behandeling en deskundige begeleiding. 
 

De praktijk biedt hulp aan kinderen en volwassenen. De praktijk werkt nauw samen met andere hulpverleners, huisartsen en scholen.
​Lees hier meer over de procedure.

 

Wachttijd update 11-05-2023
Helaas zitten we vol en hanteren we op dit moment een aanmeldstop. Een heropening van de wachtlijst zullen we op deze website te zijner tijd vermelden,

- Aanmeldingen zonder een geldig verwijsbrief worden niet in behandeling genomen. De verwijsbrief kan in de bijlage van het aanmeldformulier geüpload worden.
Onze wachtlijst is administratief. Wij doen geen wachtlijst behandeling en in de tussentijd ligt de zorgverantwoordelijkheid bij uw verwijzer.

- Na de aanmelding zal er een telefonische triage zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en matching met een hulpverlener, kan de wachtlijst variëren tussen een maand of (helaas) 1 jaar. 

 


​​NB:

Als we geen contract hebben met uw zorgverzekeraar (volwassenen) of gemeente (kinder- en jeugd) wordt uw behandeling niet volledig vergoed . Klik hier voor algemene informatie over vergoedingen en hier voor een overzicht van de contracten en wachttijden.

psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie
bottom of page