psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Aanmeldprocedure | Verwijzers

 

Direct naar het aanmeldformulier

 

U kunt uw patiënt aanmelden via het aanmeldformulier op deze website, dat u hier kunt vinden. Aanvullende documenten, zoals de verwijsbrief, kunt u ook aan uw patiënt meegeven of met Zorgmail sturen naar mind4mind@ringamsterdam.nl. Indien u niet over zorgmail beschikt, kunt u een e-mail zenden aan info@mind4mind.nl .
NB: Aannmeldingen zonder een geldig verwijsbrief worden niet in behandeling genomen. De verwijsbrief kan in de bijlage van het aanmeldformulier geupload worden.

 

De informatie komt terecht bij de regiebehandelaar waar uw patiënt de afspraak krijgt. U kunt de informatie ook per post sturen. Denkt u wel aan het vermelden van het e-mailadres en telefoonnummer van uw patiënt, de noodzaak van een tolk en uw gegevens.

Na ontvangst van de aanmelding zal telefonisch contact met u worden opgenomen. Wij bellen daarna uw patiënt op en maken telefonisch een afspraak. Een bevestiging daarvan wordt per email naar uw patiënt gestuurd.

U krijgt een bevestiging dat uw patiënt is gezien en bij afsluiting van de behandeling krijgt u een korte ontslagbrief , of uitgebreider indien er toestemming van uw patiënt is. Mocht u vooroverleg willen of andere vragen hebben, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch.

NB : u blijft als verwijzer verantwoordelijk voor de zorg aan uw patiënt totdat wij overeenkomen dat we de zorgverantwoordelijkheid overnemen. Als uw patiënt op een wachtlijst komt, blijft u als verwijzer verantwoordelijk totdat wij de zorg overnemen.