top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Aanmeldprocedure | Verwijzers
 

 

Aanmelden kunt u als verwijzer op verschillende manieren doen. 

Aanmelden via Zorgdomein heeft onze voorkeur . 

Als dat niet mogelijk is, dan graag aanmelden via het aanmeldformulier. De verwijsbrief kan in de bijlage van het aanmeldformulier geüpload worden.
Alternatieve, minder wenselijke, optie is om de verwijsbrief en aanvullende documenten met Zorgmail te sturen naar mind4mind@ringamsterdam.nl , secretariaat@mind4mind.nl of aan uw patiënt mee te geven.

NB: Aanmeldingen zonder een geldig verwijsbrief worden niet in behandeling genomen. 
 
De informatie komt terecht bij de regiebehandelaar met wie uw patiënt de afspraak krijgt. Denkt u wel aan het vermelden van het e-mailadres en telefoonnummer van uw patiënt, de noodzaak van een tolk en uw gegevens.

Na ontvangst van de aanmelding zal telefonisch contact met u worden opgenomen. Wij bellen daarna uw patiënt op en maken telefonisch een afspraak. Een bevestiging daarvan wordt per email naar uw patiënt gestuurd.
U krijgt een bevestiging dat uw patiënt is gezien en bij afsluiting van de behandeling krijgt u een korte ontslagbrief , of uitgebreider indien er toestemming van uw patiënt is.

 

Mocht u vooroverleg willen of andere vragen hebben, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch.
 

NB :
U blijft als verwijzer verantwoordelijk voor de zorg aan uw patiënt totdat wij overeenkomen dat we de zorgverantwoordelijkheid overnemen. Als uw patiënt op een wachtlijst komt, blijft u als verwijzer verantwoordelijk totdat wij de zorg overnemen.
 

bottom of page