top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Aanmeldprocedure | Verwijzers
 

 

Wachttijd update 14-02-2024
kinder en jeugd (18-): vanwege de vele nieuwe aanmeldingen, hebben we helaas een gedeeltelijke aanmeldstop. In verband met uitbreiding van onze nieuwe systeem- en relatietherapeut is er plek voor deze behandelingen en kunnen die wel aangemeld worden. 
- volwassenen (18+) : vanwege de vele nieuwe aanmeldingen, hebben we helaas een gedeeltelijke aanmeldstop. In verband met uitbreiding van onze nieuwe systeem- en relatietherapeut is er plek voor deze behandelingen en kunnen die wel aangemeld worden.

Helaas zijn de wachtlijsten zowel bij ons als bij andere instellingen heel lang. We willen u er op attenderen dat uw zorgverzekeraar (voor 18+) of gemeente (voor 18-) een zorgplicht heeft. U kunt contact met hun opnemen zodat zij via zorgbemiddeling kunnen helpen bij het vinden van een zorgaanbieder waar u hopelijk snel terecht kan.

​Na de aanmelding zal er een telefonische triage zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en matching met een hulpverlener, kan de wachtlijst variëren tussen een maand of (helaas) 1 jaar. 

Onze wachtlijst is administratief. Wij doen geen wachtlijst behandeling en in de tussentijd ligt de zorgverantwoordelijkheid bij uw verwijzer.


Aanmelden kunt u als verwijzer op verschillende manieren doen. 

Aanmelden via Zorgdomein heeft onze voorkeur . 

Als dat niet mogelijk is, dan graag aanmelden via het aanmeldformulier. De verwijsbrief kan in de bijlage van het aanmeldformulier geüpload worden.
Alternatieve, minder wenselijke, optie is om de verwijsbrief en aanvullende documenten met Zorgmail te sturen naar mind4mind@ringamsterdam.nl , secretariaat@mind4mind.nl of aan uw patiënt mee te geven.

NB: Aanmeldingen zonder een geldig verwijsbrief worden niet in behandeling genomen. 
 
De informatie komt terecht bij de regiebehandelaar met wie uw patiënt de afspraak krijgt. Denkt u wel aan het vermelden van het e-mailadres en telefoonnummer van uw patiënt, de noodzaak van een tolk en uw gegevens.

Na ontvangst van de aanmelding zal telefonisch contact met u worden opgenomen. Wij bellen daarna uw patiënt op en maken telefonisch een afspraak. Een bevestiging daarvan wordt per email naar uw patiënt gestuurd.
U krijgt een bevestiging dat uw patiënt is gezien en bij afsluiting van de behandeling krijgt u een korte ontslagbrief , of uitgebreider indien er toestemming van uw patiënt is.

 

Mocht u vooroverleg willen of andere vragen hebben, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch.
 

NB :
U blijft als verwijzer verantwoordelijk voor de zorg aan uw patiënt totdat wij overeenkomen dat we de zorgverantwoordelijkheid overnemen. Als uw patiënt op een wachtlijst komt, blijft u als verwijzer verantwoordelijk totdat wij de zorg overnemen.

 

bottom of page