psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Aanmeldprocedure | Verwijzers

 

Direct naar het aanmeldformulier

 

U kunt uw patiënt aanmelden via het aanmeldformulier op deze website, dat u hier kunt vinden. Aanvullende documenten, zoals de verwijsbrief, kunt u ook aan uw patiënt meegeven of met Zorgmail sturen naar mind4mind@ringamsterdam.nl. Indien u niet over zorgmail beschikt, kunt u een e-mail zenden aan info@mind4mind.nl .

 

De informatie komt terecht bij de regiebehandelaar waar uw patiënt de afspraak krijgt. U kunt de informatie ook per post sturen. Denkt u wel aan het vermelden van het e-mailadres en telefoonnummer van uw patiënt, de noodzaak van een tolk en uw gegevens.

Na ontvangst van de aanmelding zal telefonisch contact met u worden opgenomen. Wij bellen daarna uw patiënt op en maken telefonisch een afspraak. Een bevestiging daarvan wordt per email naar uw patiënt gestuurd.

U krijgt een bevestiging dat uw patiënt is gezien en bij afsluiting van de behandeling krijgt u een korte ontslagbrief , of uitgebreider indien er toestemming van uw patiënt is. Mocht u vooroverleg willen of andere vragen hebben, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch.

NB : u blijft als verwijzer verantwoordelijk voor de zorg aan uw patiënt totdat wij overeenkomen dat we de zorgverantwoordelijkheid overnemen. Als uw patiënt op een wachtlijst komt, blijft u als verwijzer verantwoordelijk totdat wij de zorg overnemen.