top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Onvrede & klachten
 

Klachtenprocedure
Mind4Mind is een groepspraktijk die zorg biedt voor volwassen en kinderen en jeugdigen. Bij Mind4Mind werken wij met betrokken professionals en sluiten aan bij de hulp- en zorgvraag van onze cliënten. Wij werken samen met ZZP’ ers, zij werken voor Mind4Mind vanuit hun eigen vrijgevestigde praktijk.

Ontevredenheid:
Op sommige momenten kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de zorg die u ontvangt. Wij willen u vragen om uw onvrede te bespreken met uw behandelaar. Vaak komt u er samen uit.

Mocht u er samen met uw behandelaar niet uitkomen dan kunt u een contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Mw. S. Zanou (s.zanou@mind4mind.nl). Wij willen u vragen een mail te sturen waarin u uw klacht omschrijft. Mw. S. Zanou is de onafhankelijke klachtenfunctionaris en kan u adviseren wat in uw geval de beste mogelijkheid is. Zij bespreekt met u uw klacht en onvrede. De klachtenfunctionaris kan bemiddelend optreden tussen u en uw behandelaar. De wijze waarop er bemiddeld wordt zal in overleg met u plaatsvinden.

Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de bemiddeling, dan kunt u alsnog een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van een brief en u verwijzen naar de juiste klachtencommissie.

De klachtencommissie:
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak doet over uw klacht. In de commissie is de beroepsgroep vertegenwoordigd, maar bijvoorbeeld ook de patiëntenorganisatie. Uw behandelaar kan u vertellen bij welke klachtencommissie zij is aangesloten. Meestal loopt dit via de beroepsvereniging waar de behandelaar is aangesloten.

Geschillencommissie:
Als u niet tevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. U kunt ook rechtstreeks naar de geschillencommissie als u denkt dat uw klacht daar beter behandeld kan worden. Uw behandelaar kan u vertellen bij welke geschillencommissie hij of zij is aangesloten.Bij agressie en/of fysiek geweld wordt er aangifte gedaan.

bottom of page