top of page

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een medisch specialist (dokter) die zich heeft bekwaamd in het onderzoek naar en de behandeling van psychiatrische aandoeningen en ook de samenhang van somatische aandoeningen en psychische klachten. Psychiaters van Mind4Mind zijn allen lid van de beroepsvereniging NVvP, zijn geregistreerd bij de KNMG/MSRC en hun bevoegdheid is opgenomen in het BIG-register. Wij verrichten ons werk met de grootste zorgvuldigheid en nemen uitgebreid de tijd voor u. Wij hechten erg veel belang aan onafhankelijkheid in de uitvoer van diagnostiek en behandeling.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is een psycholoog of orthopedagoog die zich gespecialiseerd heeft. Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van informatie die u geeft en gebruikt hierbij verschillende methodieken. Zij werkt klacht- en/of persoonsgericht. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. De therapeutische relatie staat centraal. De psychotherapeut biedt u een effectieve evidence based behandeling en deskundige begeleiding.  Kinder- of jeugdpsychotherapie kan diverse vormen aannemen. De meest gangbare vorm bij kinderen is individuele psychotherapie. De psychotherapeut werkt meestal met een combinatie van praten en spel om het kind en zijn problemen te begrijpen en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. Psychotherapeuten van Mind4Mind zijn allen lid van de beroepsvereniging VKJP of NVP, zij geregistreerd bij het kwaliteitsregister van desbetreffende beroepsvereniging en hun bevoegdheid is opgenomen in het BIG-register. Wij verrichten ons werk met de grootste zorgvuldigheid en nemen uitgebreid de tijd voor u. Wij hechten erg veel belang aan onafhankelijkheid in de uitvoer van diagnostiek en behandeling.

​​

Psychiaters en psychotherapeuten zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met u met uw behandelaar bespreekt strikt vertrouwelijk is.

bottom of page