top of page

Aanmelden bij Mind4Mind

Na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen om te kijken of uw hulpvraag passend is bij wat wij kunnen bieden. Naar aanleiding van dit gesprek kunt u besluiten of u instemt met een start behandelcontact of een plaatsing op een (eventuele) wachtlijst. Als u op een wachtlijst komt, blijft uw verwijzer verantwoordelijk totdat wij de zorg overnemen.
NB: Aanmeldingen zonder een geldig verwijsbrief worden niet in behandeling genomen. De verwijsbrief kan in de bijlage van het aanmeldformulier geupload worden.

Aanmeldinformatie
- voor verwijzers kunt u hier vinden
- voor cliënten kunt u hier vinden

Aanmeld route via:
- Zorgdomein (voorkeur)

- Aanmeldformulier
 

 

Kinderen & jeugd

Per 01-01-2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit . In hetzelfde proces is ook de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) uit de zorgverzekeringswet overgeheveld naar de gemeenten en gelden er andere regels met betrekking tot de verwijzing en vergoedingstelsel.

Vanaf 1-1-2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente

  • De huisarts

  • De medisch specialist

  • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. 

 

Volwassenen

Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar dient u verwezen te worden door een door uw ziektekostenverzekeraar erkende verwijzer. Dit hangt af van het beroep van de verwijzer en kan per verzekeraar verschillen (een huisarts wordt altijd geaccepteerd). U doet u er goed aan om dit na te vragen bij uw verwijzer en/of verzekeraar.

Zonder verwijzing kunt u ook terecht in onze praktijk, maar dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen of mailen voor meer informatie of een afspraak.

bottom of page