top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

BELANGRIJKE INFORMATIE

Kind en jeugd (onder de 18 jaar):
Indien u in een gemeente woont waarmee we een contract hebben, dan kunt u bij Mind4Mind terecht. De facturatie gaat geheel automatisch tussen Mind4Mind
 en de gemeente en hoeft u niets te doen.
Anders moet u van tevoren bij uw gemeente expliciet toestemming vragen om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Of u beslist een "zelfbetaler" te worden.

 

 

 

Kind en jeugd

Per 01-01-2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit en zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de psychologische en psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar).  De Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen is uit de zorgverzekeringswet overgeheveld naar de gemeenten en gelden er andere regels met betrekking tot de verwijzing en vergoedingsstelsel. De vergoeding voor jongeren onder de 18 jaar zal voortaan via de gemeenten lopen en niet meer via de zorgverzekeraars.

 

 

Zelfbetalers (en OZP)

U kunt er ook voor kiezen om zelf te betalen. In dat geval heeft u geen verwijsbrief nodig. Voor zelfbetalers geldt het voor de beroepsgroep geldend uurtarief, dat door de NZa vastgesteld is. Een gesprek van drie kwartier is met rapportage een uur werk. Er kan per zitting of per maand afgerekend worden.

 

No-show

 

Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren per mail of telefonisch aan uw behandelaar te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat is afgezegd, oftewel een no-show zonder bericht, dan kan dit bij u in rekening worden gebracht. Uw verzekeraar of gemeente vergoedt dit niet ! In dat geval dient u bij de eerstvolgende afspraak EUR 50,- contant te voldoen. Bij herhaaldelijke no-shows kan de behandeling worden stopgezet.

bottom of page